Så har vi balladen. Hvad må åbne?

Så har vi balladen. Hvad må åbne?

Så har vi balladen. Hvad må åbne?

Af Birgitte Gorm Hansen 23. maj 2020

Danske yoga og meditationslærere har med større eller mindre held forsøgt at få en myndighedsudtalelse, der klart formidler til vores medlemmer hvordan de skal forholde sig til de gældende retningslinjer for, hvad der må åbne, hvornår det åbner og hvordan.

Det tog os flere dage at få en mail fra Sundhedsstyrelsen der skriftligt meddeler os, at retningslinjerne for vores specifikke område er politisk bestemt, og at de henviser til folketinget og erhvervsstyrelsen for et mere specifikt svar. I ministeriet kan de hårdtarbejdende embedsmænd vi har talt med af gode grunde heller ikke udtale sig. Man henviser også her til den politiske beslutningsproces. Før den nye aftale om fase 2 kom i onsdags, har yoga og meditationsundervisningen således været underlagt samme regler som ”indendørs idræt” og i vores svar fra Sundhedsstyrelsen får vi at vide at vi gerne må ”træne” udendørs efter gældende retningslinjer. (At yoga og meditation ikke kan sidestilles med ”træning” er en helt anden sag, den lader vi ligge for nu).

Med meldingen fra Sundhedsstyrelsen forstod vi at al indendørs undervisning fortsat var lukket ned, uden hensyn til om vores medlemmer underviser i yogafilosofi, i meditation eller i fysiske yogaøvelser. Vi har indtil onsdag kunne formidle denne henstilling klart til medlemmerne, omend det har været vanskeligt for mange at forstå begrundelsen.

Inden udvidelsen af fase 2 blev vedtaget i onsdags, har vi både i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, i Folketingets Erhvervsudvalg samt i Kulturministeriet advaret om det kaos der kan opstå blandt vore medlemmer, hvis man fortsat undlader at give klare retningslinjer der gælder på tværs af de vidt forskellige regi som yoga og meditationslærere underviser i. Vores medlemmer underviser ofte på tværs af det private og det offentlige, det kommercielle og det foreningsbaserede, og vil derfor risikere at møde modstridende regelsæt alt efter hvor de arbejder henne.

Vi har forklaret at vælger man f.eks. at åbne for yoga i aftenskoleregi mens man fortsat holder private yogaudbydere lukket, vil det blive meget vanskeligt at forklare danske yoga og meditationslærere, hvornår de må åbne for hvilke aktiviteter og ikke mindst hvordan de underviser sundhedsforsvarligt. For eksempel vil yogalæreren der underviser sine aftenskolehold i selvsamme lokale som hun underviser sine private yogahold få meget svært ved at forstå hvorfor to identiske yogahold der foregår på samme dag, i samme lokale, med samme underviser er underlagt helt forskellige retningslinjer.

Det er derfor ingen overraskelse, at vi nu allerede to dage efter den nye aftale ser netop denne diskussion blusse op blandt vore medlemmer på de sociale medier, med nye gisninger og usikkerhed omkring hvem, der må åbne og hvem der ikke må. En fornyet bølge af opkald til landets corona-hotlines er allerede startet. Dette kun dage efter at vi med Sundhedsstyrelsens email i hånden, fik lukket lidt ned for den storm af diskussioner om, hvad den seneste yogalærer havde fået at vide de måtte og ikke måtte da de ringede til corona hotlinen. På landets hotlines svarede medarbejdere i øst og vest, og det gjorde de fordi der ikke foreligger klare retningslinjer for vores område.

Nu har få så balladen igen, for I aftalen fra den 20. maj sker der netop det vi har advaret imod, nemlig at lade retningslinjerne for yoga og meditationsundervisning være forskellig alt efter hvilken type organisation der udbyder undervisning.

Vi læser på aftalens side 1 at man fra 27. maj udvider fase to med at åbne for ” Foreningsliv – aftenskoler, musik- og kulturskoler (med restriktioner bl.a. ift. korsang mv.), spejdere og lignende”.

Yoga og meditationsskoler der er organiseret som foreninger, lader således til at kunne åbne igen fra den 27. Maj ifølge den nye aftale. Vi er ikke overrasket over at se, at enkelte foreninger allerede i går annoncerede til deres medlemmer at åbner på nu på mandag. Vi er heller ikke overaskede over, at andre foreninger der udbyder yogaundervisning har læst teksten stik modsat og fortsat meddeler at de er lukket, i hvert fald frem til 8. juni. For kigger vi lidt længere ned i teksten, ser vi nemlig, at udvidelsen netop ikke omfatter: ”Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv.”

Der gives imidlertid ingen oplysninger i det offentliggjorte aftaledokument om, hvilke dele af idræts- og foreningslivet der ”ikke er omfattet af åbning”. Ikke overraskende, har dette skabt en del forvirring, hvor man tilsyneladende frit selv kan definere om man føler man er omfattet af åbningen eller ej, og gøre dette alt efter om man tænker yoga som en del af ”indendørs sport og fritidsfaciliteter”, hvilket mange yogaskoler netop ikke gør. Vi hører således fra vores medlemmer, at aftaleteksten tolkes forskelligt, alt efter hvor man arbejder henne.

Dette kan umuligt være sundhedsforsvarligt.Som forening har vi ingen mulighed for at kunne vejlede vores medlemmer omkring, hvordan de skal forstå aftalen, når vi fortsat ikke kan få klare retningslinjer fra Kulturministeriet, Folketinget eller Sundhedsmyndighederne der tager højde for, at yoga og meditation undervises på tværs af sektorer og ikke blot kan kategoriseres bredt som ”indendørs idræt” eller ”bevægelse”. Vi ønsker naturligvis at kunne melde klart ud til vores medlemmer, hvordan de overholder de gældende retningslinjer.

Hvad der sker med den del af vores medlemmers arbejdsområde der ikke omfatter bevægelse, vides ikke. Vi må være vores medlemmer svar skyldige, og på linje med Sundhedsstyrelsen, henvise til at dette er politisk bestemt. Vi venter stadig på en mere detaljeret udmelding omkring indendørs idræt og bevægelse, der forhåbentlig kommer til at skelne mellem aktiviteter med ”normal til lav respiration” (f.eks. yoga, meditation) og fysisk aktivitet med ”tung respiration” (f.eks. kickboxing, håndboldkampe eller konditionstræning på fitnessudstyr). Vi håber inderligt at udmeldingen kommer inden halvdelen af landets foreningsbaserede yogaundervisning er åbnet igen uden vide om dette teknisk set er lovligt.

Nogen vil indvende at yogaområdet er for marginalt til at det skal nævnes specifikt i de ministerielle retningslinjer for indendørs idræt og bevægelse. Til dem vil vi blot oplyse, at yoga allerede i 2016 lå nummer 6 på listen over danskernes foretrukne fritidsaktiviteter og at 9% af den fysisk aktive del af befolkningen i 2016 angav, at de havde dyrket yoga indenfor det sidste år[1]. Ydermere var yoga og styrketræning de to eneste motionsvaner der ifølge undersøgelsen var i vækst i perioden 2011-16, hvor antallet af yogaudøvere steg med 50%. Vi ser ingen grund til at antage at denne udvikling skulle være aftaget efter 2016, eftersom vi har oplevet en branche i stærk vækst frem til coronakrisen i marts.

Det er således i rigtig mange Danskeres interesse, at der kommer klare retningslinjer for, hvordan en sundhedsforsvarlig undervisning i yoga og meditation konkret kan se ud, uanset om undervisningen foregår i foreningsregi, i private yogacentre, i soloselvstændig virksomhed, i folkeoplysningsregi, eller i landets fitnesscentre.

[1] Dansk Statistik har givet os følgende data om udbredelsen af yoga i Danmark i perioden 2011-16

https://www.idan.dk/…/…/9a94e44b-4cf5-4fbe-ac89-a696011583d5

 

 De 9% danske yogaudøvere som undersøgelsen finder er taget ud af den gruppe på 82% af de adspurgte Danskere der havde angivet dyrke en fysisk aktivitet regelmæssigt indenfor det sidste år. Således ligger procentdelen af yogaudøvere i Danmark i 2016 på 7,38% af den totale mængde af adspurgte Danskere der medvirker i undersøgelsen. Med en stigning på 50% i antallet af yogaudøvere i perioden mellem 2011 og 2016 og med den vækst branchen har oplevet siden da, vil det være rimeligt at antage at antallet af yogaudøvere kan være fortsat med at stige med ca. 10% om året fra 2016 ril 2020. Følgende anslår vi, at en lignende undersøgelse lavet i 2020 ville finde at omkring 10% Danskerne har dyrket yoga regelmæssigt indenfor det sidste år. Da der ikke er lavet uafhængig forskning på området siden 2016, må dette blive et kvalificeret gæt med udgangspunkt i de foreliggende datamateriale og vores kendskab til yogabranchens siden 2016. Der foreligger ikke p.t. ikke andre rapporter om yogabranchens vækst der er uafhængige af kommercielle interesser og varetaget af kvalificerede fagpersoner end et studie foretaget af IDAN i 2014

 

 

 


Log på

Follow Us

Copyright DYOM © All Rights Reserved.