Årsberetning for Danske yoga- og meditationslærere, generalforsamling, september 2023


Af vores forperson Ann-Charlotte Monrad

Året, der er gået, siden vi mødtes til generalforsamling sidste gang, har været det første år i DYOM’s levetid, hvor der endelig har været overskud til at fokusere på trivslen i vores branche og ikke bare på overlevelsen.

Da jeg læste sidste års årsberetning igennem, glædede jeg mig over, at selvom mange af os stadigvæk mærker efterdønningerne af særligt inflationskrisen, er vi trods alt et lidt mindre tungt sted end vi var for bare et år siden. Og i disse tider har lidt også ret!

Umiddelbart efter sidste generalforsamling mødtes den nye bestyrelse og fik med nye kræfter og fornyet begejstring sat nogle projekter i gang, som skulle indvarsle vores arbejde, ikke bare som en forening, der prøver at slukke de politiske ildebrande, som igen og igen er blevet antændt siden marts 2020 og som i den grad har udfordret vores virke, men også som en forening, der skaber samling blandt alle os undervisere, der ofte står alene med det meste.

Når jeg kigger tilbage på året, der er gået, er der selvfølgelig nogle større begivenheder, som springer i øjnene – f.eks. vores bidende kolde demonstration på Christiansborg slotsplads mod indførslen af moms tilbage i februar – men det er ikke det, der fylder allermest hos mig personligt, når jeg tænker på DYOM i dag.

Det gør til gengæld det arbejde, som vores bestyrelsesmedlemmer har udført igennem det sidste års tid. For uanset hvor meget, de ellers har haft at forholde sig til både professionelt og privat i deres eget liv, har vores forening og jer som medlemmer hele tiden været i fokus hos dem.

Sisse har utrætteligt taget sig af de mængder af administrativt arbejde, som det at drive en forening kræver. Hun har samtidig fået vores medlemsliste med Danmarkskort op og køre, så man nu kan finde en yogalærer i nærheden af, hvor man bor, på vores hjemmeside. Og så har hun fået styr på vores database og vores betalingssystem.

Vores hjemmeside blev tilbage i maj 2020 lavet på et døgns tid af en frivillig, og har båret præg af de hurtige løsninger, der var brug for dengang, ligesom vi heller ikke anede, hvor mange medlemmer DYOM ville ende med at få. Men nu fungerer den endelig som den skal.

Kirstine og Joséphine har ikke bare fået sat struktur på vores forskellige SoMe-kontoer (og kæmpet et par kampe med Meta undervejs), de har også – sammen med Sisse – sørget for at få denne branchedag – forhåbentlig den første af mange - stablet på benene.

Sabrina har igen og igen læst sig igennem Folketingets på ingen måde læsevenlige hjemmeside for at holde os opdaterede om, hvad der sker i momssagen, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen.

Et kæmpe, kæmpe tak til dem for at der altid, igennem året der er gået, har været styr på det, der skal være styr på i DYOM.

Det har også betydet, at jeg har kunnet koncentrere mig om min vigtigste opgave i år, hvilket - udover momssagen selvfølgelig – har været at skabe og vedligeholde kontakt til andre aktører, som for eksempel vores gode samarbejdspartnere i DFHO, Parkinson-foreningen og LNS – en paraplyorganisation for alternative behandlere, hvis bestyrelsesmøder vi nu deltager i, for at få gjort yogaen til en integreret del af den forebyggelsesindsats i forhold til sundhed, som vi har så hårdt brug for i Danmark, men som der fra politisk side stadigvæk er forholdsvis begrænset interesse for.

Det er også med fokus på yoga som forebyggelse – og dermed en vigtig måde at skabe besparelser i sundhedsvæsnet på – at vi går ind i hvad vi må gå ud fra er den sidste del af kampen mod moms på undervisning.
Vi har fra Skattestyrelsen fået besked om, at en afgørelse vil ligge klar inden årets udgang og med ikrafttrædelse seks måneder senere, og man har nu med Skattestyrelsens ord fra politisk side endelig givet os den indrømmelse, at en indførsel af moms vil være til ugunst for vores branche.

I den forbindelse har DFHO’s formand Morten Brustad for nogle dage siden delt med mig, at man i Skatteministeriet kigger på andre scenarier end 25% moms.

Hvad det endelige udfald bliver, kan vi lige nu kun gætte på, men vi er glade for, at en mulig moms på undervisning i hvert fald er endt med at være blevet skubbet to år frem – fra sommeren 2022 til sommeren 2024. Og så er det sidste ord absolut ikke sagt i denne her sag, og vi står væsentligt stærkere her i slutspurten, end vi gjorde for bare et år siden. Vi og de mange andre organisationer, der kan ende med at blive berørt af momsen, er i hvert fald parat til at kæmpe videre, hvis det bliver nødvendigt.

Andre ting, vi kigger på lige nu er, hvordan vi får kortlagt branchen på en måde, der hjælper os til at stå stærkere politisk.
I forhold til en direkte støtte til jer medlemmer arbejder vi også på at kunne tilbyde webinarer om relevante temaer, når man driver et lille firma. For eksempel – hvis det ender med at blive nødvendigt – et webinar om moms.

Vi vil i det kommende år også kigge på muligheden for at søge fonde og lignende, så vi måske med tiden kan få et i et eller andet omfang lønnet sekretariat, der kan tage sig af nogle af de lidt større projekter, vi drømmer om at føre ud i livet.

Et lille projekt, som vi meget gerne vil gå videre med, nok i en justeret udgave, er vores online-meditationsevents, der har kørt fra nytår og frem til sommerferien. Tusind, tusind tak til undervisere og deltagere for at være med til at støtte fællesskabsfølelsen i branchen på en mindfuld måde.

Og også et kæmpe tak til vores tidligere forperson og medlem af bestyrelsen Mia Mourier og til Arenze Fischer og Anemone Auora Jørgensen, der alle er trådt ud af bestyrelsen for at bruge kræfterne på alt det andet, der skal passes i livet.

Og selvfølgelig et tak til jer, der er kommet her i dag. Vi glæder os alle til at møde jer og lære jer bedre at kende, så vi sammen kan kigge mod den fremtid, hvor vores branche får lov til at spille den vigtige rolle for danskernes fysiske og mentale sundhed, som den fortjener.

På vegne af DYOM,

Ann-Charlotte Monrad

Årsberetning for Danske yoga- og meditationslærere, generalforsamling, september 2022

Frem til d. 1. februar i år har den absolut største opgave for vores brancheforening været at hjælpe vores medlemmer med at navigere så sikkert som muligt igennem de mange regler og restriktioner, der ramte os, da corona lukkede landet - og dermed det meste af vores undervisning - ned i marts 2020. Vi har efter bedste evne forsøgt at være branchens talerør over for politikerne, vel vidende at der - præcis som i resten af befolkningen – var en vis grad af polarisering blandt landets undervisere. Vi har deltaget i og formidlet information fra sektorpartnerskabsmøder, haft foretræde for bl.a. Folketingets sundhedsudvalg og haft et møde med daværende kulturminister Joy Mogensen og meget mere.

Under corona var langt de fleste af Danmarks yoga- og meditationslærere påvirket af den økonomiske usikkerhed som konstant skiftende og af og til svært gennemskuelige restriktioner og deciderede forbud medførte. Vi oplevede også manglende tilslutning til vores undervisning pga. frygt for smitte blandt eleverne, og de fleste af os måtte igen og igen aflyse begivenheder, der normalt ville have sikret en stor del af vores indtægt.

Og da alle restriktioner så endelig var fortid, startede krigen i Ukraine, og satte endnu engang i et vist omfang branchen på stand-by. Så det har været og er stadigvæk en hård tid at undervise yoga og meditation i. Og selvom det er uendelig trist, er det ikke mærkeligt, at vi har mistet både store og små yogaskoler, at mange kollegaer har valgt at skifte branche og at de af os, der er blevet hængende, i dag lever for en brøkdel af den løn, vi fik tidligere. Og det gør vi, samtidig med at også vi er ramt af den samme inflation som alle andre. Alt i alt ser det derfor ud til, at udfordringerne for landets undervisere nok desværre ikke er helt overståede endnu.

 

Hvad nu?

Fordi vi i DYOM særligt har været involveret i håndteringen af corona her til lands, stillede vi tilbage februar naturligt nok os selv spørgsmålet: Hvad nu?

Vi var dybt rørte over det fællesskab, som vi havde set vokse frem i den danske yoga- og meditationsbranche omkring vores forening, men vi var også udmattede. Så vi gav hinanden et pusterum. Nogle besluttede sig i det pusterum for at træde ud af bestyrelsen, og vi siger derfor farvel og et kæmpe tak for den fantastiske indsats til vores tidligere forperson Birgitte Gorm Hansen. Vi siger også farvel til vores skønne kasserer Carina Cecilia Saaterup. Mia Mourier, vores tidligere forperson, har gudskelov valgt at blive i bestyrelsen som medlem, og hendes plads som DYOM’s ansigt udadtil er nu og indtil generalforsamlingen d. 25/9 overtaget af Ann-Charlotte Monrad, som også stiller op til valg som formand for den næste periode. Sisse Siegumfeldt, vores nuværende næstformand, der arbejder utrætteligt bag scenen med alt det praktiske arbejde, der er i en forening som vores, fortsætter gudskelov også, og det samme gør Arenze Fischer.

For selvom vi i vinters ganske kort overvejede, om det var blevet tid til at lukke helt for DYOM, besluttede vi os hurtigt for, at der stadig er brug for en brancheforening som vores.

Moms

Bare de bebudede ændringer i reglerne om moms viste os, at det er rart med en instans, der holder lidt øje med og har styr på tingene for landets undervisere, så de kan koncentrere sig om at drage omsorg om vores medborgere. Moms er således en af de ting, vi har arbejdet med siden foråret, selvom vi endnu venter på den endelige, klokkeklare afgørelse. Vi har i den forbindelse sendt vores kommentarer ift. det kommende styresignal, hvor vi på det skarpeste anbefaler, at man venter med eller helt opgiver at indføre moms på yoga- og meditationsundervisning på baggrund af de trængsler, som branchen stadig går igennem. Vi samarbejder med større interesseorganisationer, fx. DFHO, jo flere vi er der råber op, jo bedre.

 

Fremtiden

Men andre ting er også begyndt at fylde. Spørgsmål som: Kan vi som forening være med til at sikre bedre vilkår for landets undervisere? Kan vi være med til i langt højere grad at udbrede budskabet om, hvordan det, vi underviser, kan gavne den fysiske og mentale sundhed i befolkningen? Og kan vi også udbrede budskabet om, hvor mange dedikerede og veluddannede undervisere, vi har her til lands, som kan varetage dette arbejde? Det arbejde vil ske igennem opbygning af netværk, politiske kontakter mv. Det vil være mindre synligt end andet af det arbejde, vi har lavet indtil nu, men vigtigt, hvis vi skal være med til at forme en sund branche, hvor det er godt at arbejde.

 

Og det er så der, vi står i dag. Lettere kuldslåede efter 2,5 benhårde år, men med et stort og stærkt ønske om at styrke vores branche.

I den forbindelse er det på sin plads at nævne, at vi har besluttet at arbejde relateret til driften af DYOM nu i et vist omfang aflønnes. Vi arbejder langt hen ad vejen gratis og frivilligt i bestyrelsen, men nogle af de lidt tungere administrationsopgaver kan vi, som timelønnede yogalærere, kun sætte tid af til, hvis vi får løn for det, da det betyder at vi skal takke nej til andet arbejde.

Men den løn betyder så også, at vi i langt højere grad er parate til at håndtere og hjælpe med at danne overblik over om ting som moms. Og derudover er vi selvfølgelig altid parate til at være en støtte vores mange skønne og dygtige kollegaer, hvis grundydelse – og måske endda kald - er at støtte andre.

 

På vegne af DYOM,

Ann-Charlotte Monrad, konstitueret formand og medlem af bestyrelsen

 

Send en mail til dette medlem

Captcha Code