DYOMs formål er, at

  • udvikle en brancheforening, som internt har til formål at samle yoga- og meditationslærere, og eksternt har til formål at varetage danske yoga- og meditationslæreres interesser ift. myndigheder, institutioner og samfund.

DYOMs målgruppe er

  • yoga- og meditationslærere inden for alle traditioner i Danmark, arbejdstagere så vel som arbejdsgivere.

DYOMs vision er, at

  • Skabe bæredygtige arbejdsvilkår for arbejdstagere og -givere i yoga- og meditationsfaget, på tværs af tilgang, baggrund og/eller organisationsform.
  • Sikre yoga og meditation som et anerkendt og respekteret fag med kvaliteter af mange facetter fra det rent fysiske og mere træningsbetonede til det terapeutiske, spirituelle og fællesskabsskabende.

DYOMs værdier

  • I DYOM forstår vi, at der er mange perspektiver på virkeligheden, at vores tilknytningsforhold og interesser forandrer sig livet igennem, og at ingen har patent på sandheden.
  • DYOM rummer på respektfuld vis mangfoldigheden af yoga- og meditationslærere samt deres synspunkter og interesser.
  • Medlemmer af DYOMs bestyrelse holder personlige holdninger, partipolitiske ståsteder samt kommercielle interesser adskilt fra det arbejde, der udføres på vegne af foreningen.
  • DYOM arbejder for yoga og meditation praktiseret af alle, uanset alder, kønsidentitet, seksuel orientering, social baggrund eller kulturel baggrund.

DYOM DAGEN

D. 7. september afholde DYOM branchedag. Her kan vi mødes og udveksle erfaringer, og blive inspireret. Branchedagen har forelæsninger, paneldebatter, workshops om emner som moms og iværksætteri, og selvfølgelig også yoga.

Vedtægter

DYOM blev stiftet som medlemsforening i maj 2020 som reaktion på de restriktioner og retningslinjer, covid-19 medførte for yoga- og meditationslærere.

Læs foreningens vedtægter her.

Send en mail til dette medlem

Captcha Code