DYOMs formål er, at

  • udvikle en brancheforening, som internt har til formål at samle yoga- og meditationslærere, og eksternt har til formål at varetage danske yoga- og meditationslæreres interesser ift. myndigheder, institutioner og samfund.

DYOMs målgruppe er

  • yoga- og meditationslærere inden for alle traditioner i Danmark, arbejdstagere så vel som arbejdsgivere.

DYOMs vision er, at

  • Skabe bæredygtige arbejdsvilkår for arbejdstagere og -givere i yoga- og meditationsfaget, på tværs af tilgang, baggrund og/eller organisationsform.
  • Sikre yoga og meditation som et anerkendt og respekteret fag med kvaliteter af mange facetter fra det rent fysiske og mere træningsbetonede til det terapeutiske, spirituelle og fællesskabsskabende.

DYOMs værdier

  • I DYOM forstår vi, at der er mange perspektiver på virkeligheden, at vores tilknytningsforhold og interesser forandrer sig livet igennem, og at ingen har patent på sandheden.
  • DYOM rummer på respektfuld vis mangfoldigheden af yoga- og meditationslærere samt deres synspunkter og interesser.
  • Medlemmer af DYOMs bestyrelse holder personlige holdninger, partipolitiske ståsteder samt kommercielle interesser adskilt fra det arbejde, der udføres på vegne af foreningen.
  • DYOM arbejder for yoga og meditation praktiseret af alle, uanset alder, kønsidentitet, seksuel orientering, social baggrund eller kulturel baggrund.

#yogaredder

I 2020/21 har dedikerede yoga- og meditationslærere landet over gjort en kæmpe indsats for folkesundheden under svære omstændigheder.

Læs historierne her.

Vedtægter

DYOM blev stiftet som medlemsforening i maj 2020 som reaktion på de restriktioner og retningslinjer, covid-19 medførte for yoga- og meditationslærere.

Læs foreningens vedtægter her.