RAB-godkendelse af yogabehandlere

Siden efteråret 2023 har vi samarbejdet med den faglige forening Dakobe (Danske Komplementære Behandlere), om at finde en mulighed for at RAB-registrere yoga- og meditationslærere, der arbejder en-til-en med klienter.

 

Hvad betyder det?

At være RAB (Registreret Alternativ Behandler) betyder en højnet faglighed, og giver visse goder, bla. momsfrihed, da arbejdet med privatelever en-til-en anses som behandling, ikke undervisning.

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere har eneret til at benytte titlen RAB. Derudover giver en del forsikringsselskaber, herunder Sundhedsforsikring “danmark”, udelukkende støtte til behandling hos RAB-registrerede behandlere.

 

Hvad kræver det?

Som yogalærer skal du opfylde nogle bestemte krav mht. dine yogauddannelser, og tage en sundhedsfaglig uddannelse med bla. anatomi og sygdomslære (se mere længere nede). Herefter kan du blive RAB-godkendt som A1-medlem.

Da Yogaterapi skal godkendes som et helt nyt RAB-hovedfag, vil du til at begynde med blive registreret hos Dakobe som massør, med momsfritagelse, og alle øvrige medlemsrettigheder. Efter to år bliver du så officielt RAB-registreret Yogabehandler.

Hvis du allerede er RAB-registreret med en anden behandlingsform, og derudover har 250 timers yogauddannelse, så kan du også blive RAB-registreret som yogabehandler hos Dakobe, der tilbyder flere RAB-registreringer til samme medlemspris.

I opstartsfasen vil Dakobe bedømme hver enkelt ansøgning, hvad angår din yogauddannelse, men på sigt arbejdes der henimod at forhåndsgodkende de danske yogauddannelser, der ønsker at opfylde RAB-registreringens krav. Læs mere længere nede, hvis du selv uddanner yogalærere.

For at blive RAB-registreret som Yogabehandler skal du som minimum have:

  • 200-timers basisyogalæreruddannelse
  • 50 timers overbygning med fokus på en-til-en yoga/meditation

 

Derudover Sundhedsfaglig Grunduddannelse (tilbydes af forskellige udbydere som en samlet pakke):

  • 300 timers Anatomi, fysiologi og sygdomslære
  • 10 timers undervisning i klinikdrift
  • 50 timers undervisning i psykologi for behandlere
  • 50 timers introduktion til andre behandlingsformer
 

UDDYBNING

Vi skal bruge 20 personer, der gerne vil opkvalificeres. Vi håber, at der er mange af vores medlemmer, der vil udnytte denne mulighed.

200-timers yogalæreruddannelse:

Kan være Yoga Alliance godkendt eller ej, men skal have fokus på både asanapraksis, pranayama og meditation, anatomi og fysiologi, yogafilosofi, etik og yogaens historie, samt sekvensering og generel undervisningsmetode.

50 timers overbygning med fokus på en-til-en:

Kan være del af en anden længere yogauddannelse eller sammensat af flere kortere kurser. Den skal have  fokus på at arbejde en-til-en, f. eks.  indenfor områder som ayurveda, kinesisk medicin, hormonbalance, mindfulness, mm. Dette er blot eksempler.

Forhåndsgodkendte uddannelser: 

Uddanner du selv yogalærere, og er du interesseret i at vide mere om, hvordan du kan tilbyde RAB-godkendte yogauddannelser fremadrettet, må du meget gerne kontakte Dakobe med henblik på at forhåndsgodkende din uddannelse. Da de fleste yogalæreruddannelser er 200 timer, og man derfor har brug for en ekstra 50 timers uddannelse om en-til-en yoga, opfordrer vi alle der udbyder 50 timers uddannelser de tænker kan bruges, til at få den forhåndsgodkendt. På sigt kan man også tænke i at lave sin 200 timers yogalæreruddannelse om til 250 timer, for at opfylde kravene (og højne fagligheden). Ansøg her: DAKOBE

 

Jeg vil gerne RAB-registreres som Yogabehandler hvad gør jeg nu?

  1. Først samler du dine eksamenspapirer og beskriver dine uddannelser i en ansøgning til Dakobe, se her: DAKOBE
  2. Når du har fået svar om dine uddannelser kan godkendes til alle 250 yogatimer, skal du tage de 410 timers sundhedsfaglig grunduddannelse.
  3. Når du har bestået kurset kan registreringen fortsætte

 

Hvad vil det koste mig?

Selve medlemskabet af Dakobe koster ca. 3000 kr. om året, som aktivt medlem er du bl.a. omfattet af erhvervsansvarforsikring, netbanksforsikring, retshjælpsforsikring, samt Koda/ Gramex afgift.

Sundhedsfaglig Grunduddannelse udbydes flere forskellige steder, både live og online, til forskellige priser. De 410 timer koster ca. mellem 10.000-25.000 kr.

 

 

 

Send en mail til dette medlem

Captcha Code